Az 1996-óta működő közhasznú Habitus Mentálhigiénés Alapítvány az egészséges életmód és a betegségmegelőzési módszerek mind szélesebb körű terjesztéséért tevékenykedik.

Család-orientált mentálhigiénés munkájában kiemelten kezeli a depresszió megelőzését, és gyógyítását, depressziós betegek hozzátartozóinak támogatását! A depresszió pszichoterápiájának fő célja a stresszhelyzetek sikeres megoldásához spontán és kreatív viszonyulni tudás elsajátítása, a pozitív érzelmek növelése, a negatív megélések csökkentése.

Prevenció hangsúlyú mentális egészségturizmust kialakító mintaprogramunk a családok egészségmagatartásának rövid-, és hosszú távú javítását célozza!

I.) Nők boldogságmegélésének növelésével,

II.) a Fiatalok egészséges életmódra nevelésével, és

III.) a Családok megélhetéséért dolgozók kiégés elleni prevenciójával nagymértékben lefedhetők azok a témák, melyek befolyásolják a depresszió kialakulását.

Rövidtávú beavatkozási felület:

I.) A családi tűzhely melegéért archaikus szinten felelős NŐK, boldogságmegélésének növelésével a családokban felnövő gyerekek száma növelhető, a családok megtartó, támogató funkciója nő, ami stressztűrőbb, terhelhetőbb jelen, és jövő nemzedéket jelent.

II.) A családok megélhetéséért dolgozók (APÁK, és ANYÁK) kiégés elleni prevenciójával a munkahelyeken jobb hatásfokkal teljesíteni tudó, a gazdaság számára értékesebb munkaerőt, a családok számára jobb megélhetést teremt. Hosszútávú beavatkozási felület

III.) A Fiatalok egészséges életmódra nevelése, olyan ismeretekkel, és gyakorlatban is használható eszköztárral vértezi fel a jövő nemzedékét, mellyel kevésbé esik áldozatul a járványszerűen terjedő depressziónak.

Habitus Alapítvány